Lỗi thay đổi số lượng ở trang đặt hàng giá sỉ

Khi thêm số lượng vào giỏ hàng, mình bấm vào nút tăng số lượng, chọn mỗi loại số lượng là 2 như hình. Nếu đúng thì giỏ hàng phải là 8. Nhưng giở hàng chỉ hiển thị 2. Load lại trang thì chỉ có 2 như hình.