Import sản phẩm bằng file excel cho NCC

Một file excel đơn giản để Import bao gồm các thông tin: * Mã sản phẩm * Tên sản phẩm * Mô tả sản phẩm * Số lượng tồn * Hạn sử dụng * Giá bán lẻ * Giá sỉ Tính năng nâng cao: * Bảng số lượng - đi kèm bảng giá sỉ