Thông báo nghỉ lễ 10/3, 30/4, 1/5

![z4300135140982_177afa24d50af31e105c8f7b410c3ce5.jpg](BASE/products/346022009/changelog/19910/inline-560d11595201d509533aefed21577550.jpg) THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5 Kim Quy xin thông báo đến Quý Đại lý thời gian nghỉ lễ 30/4 -1/5 như sau: Thời gian nghỉ lễ: từ thứ 7 ngày 29/04/2023 đến hết thứ 3 ngày 02/05/2023 Thời gian làm việc lại: vào lúc 08h00 sáng thứ 4, ngày 03/05/2023 Kính chúc Quý khách hàng có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!