Thông báo ngày 25/04

Sau khi chuyển sang phiên bản website mới, vấn đề về tốc độ và hiệu năng cần phải được cải thiện thêm. Để không ảnh hưởng đến việc đặt hàng của khách hàng, Kim Quy sẽ sử dụng phiên bản cũ trong vòng 1 tháng tới. Sau khi phiên bản mới đáp ứng được về tốc độ, hiệu năng, trải nghiệm khách hàng. Kim Quy sẽ tiến hành nâng cấp.