Version 1.1

Update phiên bản nhiều nhà cung cấp: * Thêm danh mục "Tiện ích" * Thêm menu "Nhà cung cấp tiêu biểu" * Thêm bộ lọc "Chọn Nhà Cung Cấp" tại trang Đặt hàng giá sỉ * Thêm menu mobile phía dưới màn hình điện thoại